פשיטת רגל

צור קשר

credit4u - פתרונות פיננסיים לפרטיים ולעסקים

פשיטת רגל היא הליך המיועד לעזור לחייב שלא יכול להחזיר את החובות הכספיים שלו, ולעזור לו להתחיל דף חדש בחייו ולקבל הגנה מהנושים שלו תוך כדי החזרת החובות שלו כלפיהם עד כמה שניתן.

הליך פשיטת הרגל הוא מורכב וסבוך ומנוהל מול בית משפט מחוזי כאשר ההליכים יכולים גם לקחת שנים רבות, זכויות החייב מוגבלות ומצבו הכלכלי עומד למבחן ארוך ותמידי של הנאמן המופקד על התהליך.

מי שמגיש את הבקשה זהו החייב או הנושים עצמם. החייב מגיש כאשר הוא אינו מסוגל לעמוד בהתחייבויותיו והוא יהיה מעוניין בקבלת הפטר מחובותיו ואז הוא יגיש את הבקשה לפשיטת רגל.

במצב אחר לנושים – יש סיבה לחשוד שהחייב מסתיר או מבריח נכסים ולא משלם את החוב שלו שלא בתום לב – ובמקרה הזה הם יגישו בקשה להכרה של החייב כפושט רגל כי אז הם יגבירו את הפיקוח על התנהגותו הכספית של החייב.

ההליכים עצמם:

היות ומדובר בתהליך סבוך ומורכב מאד, כדאי להיוועץ בעו"ד מומחה בהליכים מכיוון שאם תהליך זה אינו מנוהל טוב וכהלכה הרי שהוא עלול להסתיים בנזק בלתי הפיך לחייב.

יש להגיש בקשה לכונס נכסים הרשמי ותשלום פיקדון בגובה של 2420 שח.

על החייב לצרף לבקשה דין וחשבון מאומת בתצהיר בדבר נכסיו והכנסותיו, שלו, של בת זוגתו, וילדיו הגרים עמו וכן כתב ויתור על סודיות.

כונס הנכסים הרשמי מכין תצהיר על פי דוח החייב לבית משפט ובהתאם לנתונים אלו, שבתצהיר, יכול בית המשפט לפסוק על צו כינוס לנכסי החייב, ואז במהלכו ייקבע דיון נוסף לתקופה שלאחר חצי שנה בה ייקבע האם להכיר בחייב בתור פושט רגל. בתקופה זו חייב פושט הרגל בתשלום לכונס נכסים בהתאם לאישור בית המשפט. ולהמלצות בתסקיר.

במהלך כל הליך פשיטת הרגל רשאי החייב להגיע להסדר החזרת החוב עם נושיו ואם הסכם הסדרת החוב יאושר, יבוטל הליך פשיטת הרגל.

בזמן שבין הוצאת צו הכינוס לבין הדיון בבקשת פשיטת הרגל יועברו נכסי החייב לידי כונס הנכסים הרשמי או לידי נאמן מאושר. תנוהל חקירה עמוקה שנוגעת לנכסי החייב,.

בזמן הדיון על ההכרה כפושט רגל יכול בית המשפט או להחליט עליו כפושט רגל או לדחות את הבקשה שלו במידה ולא השתכנע השופט שלא ניתנה בתום לב או לדחות את ההחלטה למועד מאוחר יותר.

תיקים המסתיימים כשורה במהלך פשיטת הרגל מסתיימים בצו הפטר – צו ההפטר פוטר את פושט הרגל מכל חוב בר תביעה בפשיטת רגל למעט חוב לפי התחייבות להימנע מעבירה, חוב שמגיע למדינה כקנס או חבות במזונות או חוב שנוצר במירמה.

מאמרים אחרונים