איחוד תיקים

צור קשר

credit4u

חייבים שנקלעו לחובות ועומדים כנגדם תיקים בהוצל"פ מתלבטים לא פעם איזו דרך עדיפה עבורם על מנת להתמודד עם החובות ולהמשיך בחייהם בצורה נורמלית עד כמה שניתן.

חייב יכול לעתור לאיחוד של התיקים הרבים אשר מתנהלים כנגדו לתיק אחד.

עליו להגיש בקשה  בצירוף שאלון, מסמכים המעידים על הכנסות והוצאות וצילום ת"ז.

בבקשה זו על החייב להציע לשלם לפחות 3% מסך חובותיו בכל חודש ולשלם בפועל תשלום ראשון של הסכום המוצע על ידו מראש במעמד הגשת הבקשה. הבקשה תוגש ללשכת ההוצל"פ בה מתנהלים רוב התיקים של החייב.

רוב רובן של הבקשות בעניין איחוד התיקים הן בקשות לתשלום חודשי נמוך מ -3% בהן החייב מוכרז מוגבל באמצעים ובנוסף התיקים שלו מאוחדים.

חסרונות ויתרונות באיחוד תיקים:

 • החייב מקבל שקט ורוגע ולא ננקטים כנגדו עיקולי מטלטלין, צווי הבאה, הגבלות וכו' במסגרת ההוצל"פ.
 • החייב אינו צריך להתמודד עם מספר רב של תיקים והליכים אלא עליו לשלם לתיק אחד בלבד ולא פועלים נגדו בהליכים ממספר מקומות במקביל.
 • החייב צריך לשתף פעולה עם רשמי ההוצל"פ ולפעול בתום לב מבלי להסתיר הכנסות ורכוש.
 • הזוכים השונים יכולים לפעול לממש רכוש של החייב ועליהם לפעול במסגרת תיק האיחוד בלבד. למעט הגשת בקשות לפיזור תיק האיחוד, הזוכים אינם יכולים לנקוט הליכים במסגרת תיק האיחוד.
 • לסייע לחייב כאשר ניצבים מולו מספר נושים המעוניינים לגבות את חובם וכך באמצעות איחוד התיקים הוא יוכל לשלם את חובו לפי תכנית תשלומים מסודרת שתקבע מהי יכולתו הכלכלית האמיתית.

מטרת איחוד התיקים:

להקל על החייב בנטל תשלום החוב והחזר חובותיו באמצעות איחוד תיקיו לתיק אחד וקביעת תשלום חודשי אחד בלבד בהתאם ליכולתו האמיתית של החייב.

לא ניתן יהיה לבצע כנגדו פעולות כגון: עיקולים, הליכי מאסר, צו עיכוב יציאה מן הארץ וכו' במסגרת כלל התיקים הפרטניים.

במסגרת הליך של איחוד תיקים החייב יהיה חייב לחשוף את כל נכסיו והונו לפרט את הוצאותיו והכנסותיו לרבות מידע והליכים שונים אותם עבר בשנים האחרונות וכן לתת מידע על בן-זוגו וילדיו שגרים עימו.

כתנאי לדיון בבקשת החייב לאיחוד התיקים – יידרש החייב להמציא מסמכים בדבר מצבו הכלכלי וכן תשלום של לפחות 3% מחובו.

 • על החייב לצרף לבקשה תצהיר שמאמת את הפרטים בדבר נכסיו וחובותיו.

תהליך של איחוד התיקים נעשה לאחר בדיקות שונות, כולל בדיקת יכולת למעט תיקים העוסקים בתחומים: מזונות, משכנתא ותיקים שאינם כספיים.

חברת credit4u מתמחה בתחום של איחוד תיקים, על ידי ליווי מלא ואישי במהלך כל הטיפול המשפטי –  פירוש הדבר כי חייב שעומדים נגדו מספר תיקים בהוצל"פ, מבקש מראש ההוצל"פ שיאחד את כל התיקים תחת תיק אחד בו ירוכז הטיפול בחובות.

התנאי לביצוע איחוד תיקים הוא שהחייב ישלם בכל חודש סכום של 3% מכלל החובות. לכן מסלול זה מתאים למי שהחוב שלו אינו גדול במיוחד או שיש לו אפשרות לעמוד בתשלום החודשי הגבוה. איחוד תיקים מאפשר לחייב להשיב את החוב בפרק זמן קצר יחסית וכן מונע ממנו מצב שבו יש מספר נושים שנוקטים כנגדו בהליכים משפטיים כל אחד בנפרד.

חברת credit4u מתמחה בתחום איחוד תיקים בהוצאה לפועל כאשר היתרונות בהגשת בקשה לאיחוד תיקים במסגרת משרדינו הינו –

 • משך הזמן הקצר והמהיר לקבלת הסטטוס של איחוד התיקים.
 • זירוז הליכים לקבלת צו תשלומים נמוך החל מ -150 ש"ח לחודש בכל התיקים ביחד של החייב.
 • מתן אפשרות לאיחוד תיקים ייחודי ללא הכרזה על חייב מוגבל באמצעים.
 • איחוד תיקים בהוצל"פ ותשלום של 3% לחודש ללא הגבלות יציאה מן הארץ ואפשרות לניהול עסק ו/או חשבון בנק.
 • טיפול בהחייאת תיק או השבת תיק איחוד שפוזר עקב פיגורים.
 • טיפול בהקטנת צו תשלומים חודשי שנקבע באיחוד תיקים.

מאמרים אחרונים

מהם קופות גמל

מהם קופות גמל ?

אז מה הם בעצם קופות גמל? קופות גמל הם סוג של חסכון. קופות גמל הם פיתרון פיננסי של חסכון ייעודי לטווח בינוני ארוך. קופות גמל

קרא עוד »
מה היא הלוואה לכל מטרה?

מה היא הלוואה לכל מטרה?

הלוואה לכל מטרה היא הלוואה אשר אנחנו יכולים לנצל אותה ככל העולה על רוחנו למגוון של מטרות: אנחנו יכולים לצאת בעזרתה לחופשה, לשלם חובות שאנחנו

קרא עוד »