הלוואות מקרנות מדינה

צור קשר

credit4u - פתרונות פיננסיים לפרטיים ולעסקים

עסקים קטנים ובינוניים נוטים לבקש הלוואות במיוחד בתחילת הדרך העסקית שלהם.

סוגי קרנות המימון הקיימים:

קרנות מימון ממשלתיות – קרנות אלו כוללות את הקרן לסיוע לעסקים בערבות המדינה וכן את הקרן לעולה העצמאי. קרנות אלו ממומנות מתקציב המדינה, ומיועדות לעסקים.

קרנות מימון פילנתרופיות – מרבית קרנות המימון בארץ הינן קרנות תורמים. בין המוכרות בקרנות אלו: קרן שמש וקרן קורת.

קרנות מימון משותפות לגופים שונים ולחברות עסקיות – קרנות אלו מהוות שילוב של חברה עסקית אשר רוצה לתת הלוואה ומשתמשת בגוף ציבורי בכדי להגיע ללווים. במקרים אלו הריבית שישלמו הלווים צפויה להיות נמוכה יותר אילו היו פונים ישירות לחברה העסקית, אך עדיין לא ריבית טובה כפי שניתן לקבל מקרן ממשלתית או קרן של תורמים.

גובה ההלוואה שניתן לקבל מהקרנות תלוי משני דברים:

 • הצורך של הלווה והאופי של הקרן. הקרנות יבדקו את הסיבה לבקשת ההלוואה ויבחנו אם אכן נדרשת הלוואה בסדר גודל המבוקש או נמוכה יותר.
 • אופי הקרן קובע את גובה התשלום שכן הקרנות מגדירות מראש את ההלוואה המקסימלית שהן מוכנות לתת.

התנאים לקבלת ההלוואות משתנים בין קרן אחת לקרן אחרת. קרנות רבות הינן קרנות מקומיות אשר מעניקות הלוואות רק לבעלי עסקים המפעילים עסקים באיזורים מסויימים כגון: קרן מט"י ירושלים, קרן הגליל, קרן רמת הנגב וכו'.

קרנות אחרות מכוונות לאוכלוסייה ספציפית כגון: קרן קורת להעצמת נשים, הקרן לעולה העצמאי וכו'.

צריך לבדוק מול קרן אם העסק עומד בקריטריונים שלה.

הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה, זהו גם גוף אשר באמצעותו ניתן לפנות ולבקש הלוואה מטעם המדינה. בביטחונות נמוכים משמעותית מהנדרש במערכת הבנקאית.

קבלת הלוואה בערבות המדינה בשני ערוצי סיוע:

 • הלוואות להון חוזר לעסקים קטנים ובינוניים בצמיחה אשר סובלים מקשיי תזרים.
 • הלוואות סיוע להקמת עסקים קטנים ובינוניים חדשים או להרחבת עסקים קיימים.

קהל היעד הוא עסקים אשר ישנה הצדקה כלכלית להמשך קיומם.

תנאי הזכאות:

 • מחזור שנתי עד 100 מיליון ש"ח.
 • לא תינתן יותר מהלוואה אחת לאותן הגוף באותו הזמן.
 • קבלת אישור לאחר בדיקה כלכלית של הגוף המתאם של הבנק ושל נציג הציבור בוועדת האשראי.

הסיוע יינתן בדרכים הבאות:

 • תקופת ההלוואה: עד חמש שנים כאשר יש תקפות דחייה של חצי שנה על החזר תשלומי הקרן (גרייס).
 • בטחונות – בין 10% ל-25% מגובה ההלוואה, תלוי בהגדרת העסק.
 • ערבות – הממשלה מעמידה ערבות בשיעור של 70-85% מגובה ההלוואה, בנוסף נדרשת ערבות אישית של הבעלים.
 • ההלוואות מועמדות באמצעות הבנקים הבאים: בנק מזרחי, בנק הפועלים, בנק מרכנתיל, בנק אוצר החייל.
 • ההלוואה תינתן באחד מהמסלולים החלופיים: שקלי צמוד, שקלי לא צמוד, ריבית משתנה, צמוד מט"ח.
 • שיעור הריבית על ההלוואות לפי המסלולים השונים יהיה כמקובל במערכת הבנקאית להלוואת מסוג זה ויאושר על ידי וועדת הקרן.
 • עסקים בהקמה – ערבות מדינה בשיעור של 85% להלוואה עד 500,000 ש"ח.
 • עסקים ותיקים – ערבות מדינה בשיעור של 70% להלוואה בגובה מיליוני שקלים (עד 8% מהמחזור).

ישנם מגוון מסלולים כגון:

הלוואות עד 100,000 ש"ח – מסלול מקוצר עבור עסקים עם מחזור שנתי של עד 3 מיליון ש"ח.
הלוואות עד 500,000 ש"ח – עבור עסקים עם מחזור שנתי של עד 6.25 מיליון ש"ח.

מסלול לעסקים בהקמה

סך ההלוואה המקסימלי הוא 500,000 ש"ח (כאשר ה -200,000 הנוספים על פי תנאי הקרן הרגילים).

בנק לאומי עוסק אף הוא במתן הלוואות ליזמים אשר רוצים להקים עסק ו/או בעלי עסקים אשר זקוקים למזומנים.

קרן לאומי לעסקים בערבות המדינה:

קרן BDSK בערבות המדינה – היא למעשה פירמה העוסקת בתחום ראיית חשבון, ואחראית על בחינת בקשות של עסקים לקבלת אשראי בערבות המדינה.

ההלוואה הניתנת למעשה בערבות המדינה, זוהי תמיכה שהמדינה נותנת לעסקים על ידי העמדת בטחונות לבנקים כנגד האשראי שהם מעניקים לעסקים שמבקשים אשראי לפיתוח הפעילות העסקית שלהם.

ישנם שלושה מסלולים שקיימים כיום לקבלת הלוואה מקרן BDSK בערבות המדינה:

 • מסלול הון חוזר – מסלול המסייע לעסקים בפעילות השוטפת שלהם אשר נקלעו למצב של מחסור באשראי. עסקים זקוקים לתזרים של מזומנים באופן רציף לצורך הפעילות העסקית שלהם ולא תמיד ישנה אפשרות לגייס אשראי בצורה משתלמת. המדינה נותנת לגייס אשראי לעסקים באופן זול יותר.
 • מסלול עסק בהקמה – עסקים בהקמה מתקשים לגייס אשראי בגלל בטחונות לא מספקים. המדינה רוצה לתמרץ יזמים ועסקים בהקמה על ידי תמיכה בהם.
 • מסלול השקעות – לעיתים עסקים יכולים להתרחב ולשפר את השירותים המוצעים על ידם בעזרת השקעה כגון: רכישת מכונות, שיפוץ, השכרת משרדים נוספים ועוד, אך אין להם את ההון הדרוש לכך. בעזרת הקרן הם יוכלו לקבל אשראי לצורך השקעה בעסק ובעזרת האשראי להרחיב את הפעילות העסקית.

הפנייה לבקשת ההלוואה מתבצעת כך:

החברה צריכה להכין תכנית מפורטת של המצב הפיננסי שלה, סכום האשראי הנדרש, והתכניות לגבי הסכום העתידי שאמור להתקבל.

לאחר מכן יש להגיש את הבקשה בצירוף כל המסמכים הנדרשים לחברת רו"ח BDSK, שתבצע בדיקה מעמיקה של הבקשה, המאפיינים של הלקוח מבחינת היכולות הכספיות שלו והתחזית לגבי הביצועים שלו בעתיד.

החברה משמשת כמתווך מטעם המדינה לצורך בחינת העסקים השונים בהתאם ליכולת ההחזר של ההלוואה והמאפיינים האחרים שלהם. במידה ויש אישור חיובי הרי שהבקשה נבחנת בוועדת אשראי משותפת לבנק ולחברה שמחליטה את ההחלטה הסופית על נתינת האשראי.

הקרן לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה מאפשרת כאמור לעסקים לקבל הלוואה לצורכי הון חוזר, השקעות בעסק ו/או הקמת עסק חדש.

ההלוואה ניתנת ע"י הבנק ובערבות המדינה לאחר המלצת הגוף המתאם והחלטת וועדת האשראי.

קהל היעד:

עסק בהקמה – הלוואה עד 500,000 ש"ח.
עסק עם מחזור מכירות שנתי עד 6.25 מיליון –הלוואה עד 500,000 ש"ח.
עסק עם מחזור מכירות שנתי מעל 6.25 מיליון – הלוואה עד 8% ממחזור המכירות.

אנו בחברת credit4u, ניתן לך את כל האינפורמציה על הקרנות הפועלות בתחום, על המסלולים ועל האפשרויות השונות.

אנו נכין לך תוכנית של המצב הכלכלי של העסק שלך, סכום האשראי הדרוש ותחזיות לגבי הסכומים העתידיים בעסק ואת הכל נגיש ביחד עם הבקשה ונספחים לקרן שנבחרה, ונעקוב אחרי התקדמות הבקשה וההחלטה הסופית.

מאמרים אחרונים