בדיקת זכאות הלוואות לעסקים קטנים

בדקו זכאותכם לקבלת הלוואות לעסקים קטנים
מדינה ישראל פועלת ליצירת מקומות עבודה ובסיוע לעסקים קטנים. לשם כך
עוזרת המדינה בהשגת הלוואות לעסקים קטנים. מטרת ההלוואה היא לסייע
בפיתוח ובהרחבה העסק, ובכך, לייצר מקומות עבודה חדשים. המדינה קבעה
קריטריונים ברורים מי זכאים להלוואות עבור עסקים קטנים. במאמר זה, נסקור
את התנאים הנדרשים לקבלת הלוואה עבור העסק.

מי זכאים לקבלת הלוואה?
ישנם קריטריונים ברורים לקבלת הלוואות עבור עסקים קטנים:
1 .בעל העסק או היזם הינו תושב ישראל
2 .לבעל העסק אין חוב לבנקים, רשויות המס והוצאה לפועל
אלו הם הקריטריונים הבסיסיים לקבלת הלוואה. על מנת לקבל את ההלוואות
לעסקים קטנים, ואת ערבות המדינה להלוואות, יש תהליך שעל מבקש
הבקשה לעבור, כדי שהמדינה תסכים להעניק לו את ההלוואה.

שלבי בדיקת הזכאות לקבלת הלוואה
1 .יש להכין תכנית עסקית מפורטת עבור העסק.
2 .את התוכנית יש להגיש לקרן סיוע לעסקים לצורך בדיקה.
3 .קבלת אישור סופי להלוואה מטעם הגוף המתאם והבנק.
לפני שמתחילים בהליך בקשה עבור הלוואה, מומלץ לבדוק את הזכאות עבור
קבלת הלוואה. בדיקת הזכאות עבור הלוואה נעשית על ידי חברת ייעוץ עסקי.
נציגי החברה נפגשים עם בעל העסק ובודקים איתו האם יש הצדקה כלכלית
למתן ההלוואה.
במהלך בדיקת הזכאות נבחנים מספר נושאים:
1 .נתונים של העסק- בוחנים את סוג העסק, את פעילות העסק, היועץ העסקי
מבצע הערכה של הרווחים הצפויים בעסק, מהו מחזור ההכנסות השנתי
של העסק, ונתונים של בעל העסק.
2 .ההלוואה הכרכית לצרכי העסק- הקרן להלוואות לעסקים מעניקה הלוואות
רק לעסקים שבה ההלוואה משרתת את צרכי העסק. ונצרכת לו. במקרים
בהם אין צורך בהשקעה עבור העסק, לא תינתן הלוואה. הקרן להלוואות לא
מעניקה הלוואות עבור פיתוח פטנטים ורכישת קרקעות.
3 .יכולתו של הלווה להחזיר את ההלוואה- המדינה לא תיתן הלוואה מבלי
שתהיה בטוחה שהלווה יכול לעמוד בהחזר ההלוואה. על נתוני העסק
להראות רווחים שמאפשרים יכולת החזרה של ההלוואה. בעסק הנמצא
בשלבי הקמה, בוחנים מהי יכולת ההחזר העתידית של העסק.

לסיכום
מתן הלוואות לעסקים קטנים, הינו תהליך הדורש אחריות. לכן בודקים היטב
את נתוני העסק ואת נתוני הלווה, ובמה ההלוואה משרתת ותורמת לעסק.
היועץ העסקי מכין תוכנית עסקית עבור העסק, ובתכנית מגדיר את יעוד
ההלוואה, ואת יכולת ההחזר העתידיות של העסק.

מאמרים נוספים

למידע נוסף מלא את הטופס. נחזור אליך בהקדם. אנא מלא את כל השדות ההכרחיים.